img

دوره‌ تربیت مدرس در دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه برگزار شد

img

چهارهزار دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی کربلایی می شوند

img

آغاز انتخاب واحb