تماس با ما

استانکرمانشاه
آدرسکرمانشاه سه راه ۲۲ بهمن خیابان جهاد دانشگاهی ساختمان جهاد دانشگاهی
تلفن۸۲۲۷۲۴۳.۶
نوععمومی
شماره فکس۸۲۲۷۲۴۸
آدرس وب سایتwww.uastjdksh.ac.ir
آدرس ایمیلinfo@jdk.ir