مطلب جدید

هیچ آهن، خنجر تیزی نشد                      هیچ کس، از پیش خود چیزی نشد

هیچ حلوایی نشد استاد کار                       تا که شاگرد شکر ریزی نشد

«مولوی»

فرا رسیدن دوازدهم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت مقام معنوی معلم بر شما خوبان خجسته باد.

امیدکه با آموزش اندیشه ها، رسالت خطیر معلمی را همچون شمعی فروزان پاس بداریم و به آیندگان بسپاریم.

سلامتی و توفیق روز افزون شما را از درگاه حضرت احدیت خواستارم.

خلیل جلیلی

رئیس مرکز

 

 

منتشر شده در بخش: اخبار
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |