مطلب جدید

 سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی  به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه  جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه در سال 1396 شناخته و لوح تقدیر خود را ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان دریافت نمودند.

 آقای دکتر خلیل جلیلی با تلاش های شبانه روزی خود در فرآیند تولید علم و فناوری و بکار گیری یافته های پژوهشی و تاثیرگذاری آن در تمدن کنونی نقش بسزایی در رسیدن به آینده ی روشن این مرز و بوم ایفا نماید.

 

منتشر شده در بخش: اخبار
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |