مطلب جدید

دکتر جلیلی با این فرایند و دریافت وام صندوق رفاه دانشجویی کلیه هزینه های تحصیل در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قرض الحسنه می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز به 100 درصد دانشجویان جدیدالورود سال 1396 متقاضی وام قرض الحسنه، مبلغ  30 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می گردد.   با مساعدت ریاست محترم سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه این فرصت برای مرکز ایجاد گردید که 100 درصد دانشجویان متقاضی از این وام بهره مند گردند. مبلغ وام هم به اندازه ای است که با وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان 100 درصد هزینه های تحصیلی ایشان را پوشش می دهد. 

 

 

منتشر شده در بخش: اخبار
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |