مطلب جدید

 

اطلاعيه مهم وام دانشجويي
 
 
نيمسال 2-90 مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي
 
·     مهلت ارائه درخواست وام شهريه از 13/12/90 لغايت 20/12/90 مي باشد ( اين
 
مهلت قابل تمديد نمي باشد).
 
- دانشجوياني که قبلا مراحل دريافت وام ( از قبيل تعهد نامه محضري و ... ) را
 
طي نموده اند ، فقط مي بايست فرم اطلاعات تکميلي را  از کافی نت دانشگاه
 
دريافت و پس از تکميل به دانشجويي فرهنگي علمي کاربردي تحويل دهند.
 
-    دانشجوياني که براي اولين بار درخواست وام مي دهند بايد مراحل ذيل را
 
طي نمايند:
 
·     دريافت فرم هاي وام دانشجويي از کافی نت دانشگاه  و تکميل تمام صفحات آن .
 
·     تصویر کارت ملی ، شناسنامه وام گیرنده و ضامن
 
·     مراجعه دانشجو به همراه يک نفر ضامن به دفاتر اسناد رسمي به همراه مدارک :
 
( حکم کارگزيني کارکنان رسمي يا پيماني و فيش حقوقي معتبر يا حکم بازنشستگي
 
کارمندان بازنشسته ، فرمهاي تکميل شده درخواست وام) جهت دريافت سند تعهد نامه
 
محضري  در ابعاد        A4
 
·     ارائه ( فرمهاي تکميل شده – سند تعهد نامه محضري – تصوير حکم کارگزيني – فيش
 
حقوقي) به  امور دانشجويي فرهنگي علمي کاربردي
 
تذکرات مهم
 
·     تنها دانشجويان ورودي سال 89 و 90  مي توانند درخواست وام ارائه دهند.
 
·     به دليل محدوديت بودجه اولويت دريافت وام با دانشجوياني است که زودتر مدارک خود
 
را تحويل دهند.
 
·     در صورتي که تعداد ثبت نام کنندگان وام به ميزان بودجه مصوب برسد از نفرات بعدي
 
ثبت نام بعمل نخواهد آمد.
 
 
دانشجويي فرهنگي مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي شعبه کرمانشاه
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |