مطلب جدید

با توجه به زمان اعلام شده نقل و انتقالات دانشجویان، این امکان از تاریخ 01/03/1396لغایت 15/03/1396در سامانه آموزشی دانشگاه میسور می باشد.
لازم به توضیح است در مهلت مذکور تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است و دانشجویان گرامی می توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.
بدیهی است مراکز آموزشی مبدا ، مقصد و واحدهای استانی براساس مفاد آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه و با حفظ و رعایت قوانین و مقررات آموزشی نسبت به تایید و رد درخواست دانشجویان متقاضی اقدام خواهند نمود.

متقاضیان می توانند جهت مشاهده آخرین قوانین مربوط به نقل و انتقالات از این لینک استفاده نمایند.

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |