Banners

   کمينه

Text/HTML

  

کرمانشاه - سه راه 22 بهمن - خیابان جهاد دانشگاهی - ساختمان جهاد دانشگاهی - مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه صندوق پستی 1119-67145

 

 083-31031

0833-8257210 

 لطفا جهت مکاتبه از صندوق پستی زیر استفاده شود.

صندوق پستی : 1119-67145 

 

جهت ارتباط با:

مدیر آموزش داخلی502
آموزش ترمی داخلی503
آموزش پودمان داخلی504
مدیردانشجویی-فرهنگی داخلی510
مدیرمالی-اداری داخلی508
کتابخانه داخلی511
امورمدرسان داخلی202
امورفارغ التحصیلان داخلی505
مدیران گروه داخلی507

 

 


تصویر CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فید زیر وارد نمایید.
ارسال